fbpx

AML ÉS KYC SZABÁLYZAT

BEVEZETÉS
A Millionstarter Befektetési Társaság BT. (a továbbiakban – “Millionstarter”) pénzmosás elleni és „ismerd meg megrendelőd” szabályzat (a továbbiakban – “AML és KYC Szabályzat”) azt a célt szolgálja, hogy megelőzze és enyhítse annak lehetséges kockázatát, hogy a Millionstarter érintett legyen bárminemű illegális tevékenységben. Mind a nemzetközi, mind a helyi rendeletek megkövetelik azt, hogy a Millionstarter hatásos belső eljárásokat és mechanizmusokat alkalmazzon abból a célból, hogy megelőzze a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását, a kábítószer és ember kereskedelmet, a tömegpusztító fegyverek elterjedését, a korrupciót és a vesztegetést, és hogy lépéseket tegyen, amennyiben Felhasználóinak bármilyen gyanús tevékenysége észlelhető. A jelen AML és KYC Szabályzat vonatkozik mind a természetes, mind a jogi személyekre. A Millionstarter ICO rendszerhez – mely rendszer lényege a jelen AML és KYC Szabályzat 4. pontjában megadott speciális módszer szerint végrehajtott Millionstarter tokenek vásárlása – csatlakozó entitások megkapják a vásárolt tokeneket BEP-20 címeiken az AML és a KYC által előírt eljárások szerint, mely eljárások konkrét dokumentumok biztosítását is előírják.

Az AML és KYC Szabályzat lefedi az alábbi témákat:

1. Ellenőrzési eljárások.

1.1. Alapvető eljárások
1.2. Személyazonosság ellenőrzése
1.3. Pénzmosás elleni eljárás
1.4. Hitelesség ellenőrzése
1.5. Bejelentésre vonatkozó jog
1.6. Az információ ellenőrzés folyamatos alapja

2. A szabályok betartásáért felelős tisztségviselő.

2.1. Definíció
2.2. Feladatok
2.3. Rendfenntartás

3. A tranzakciók monitorozása.

3.1. Adatelemzés
3.2. Gyanús tranzakciók bejelentése

4. Fizetési módszerek

4.1. Trust Wallet, átutalás, Paypal, Bankkártya
4.2. Fizetési kártyák használatának kontrollja
4.3. Metamask átutalás kontrollja
4.4. Cím elemzés
4.5. Felelősség
4.6. Átvilágítás (Due diligence)

5. Kockázatfelmérés.

6. AML és KYC Szabályzat

6.1. Elfogadás

6.2. Adatvédelmi Szabályzat (Privacy Policy)

  1. Ellenőrzési eljárások.1.1. Az illegális tevékenységek megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabványok első alapszabálya (BasisOne) az, hogy meg kell ismerni megrendelőit (Know YourCustomer (“KYC”)). A KYC-nek megfelelően a Millionstarter létrehozta saját ellenőrzési eljárásait a pénzmosás elleni szabványok és az ismerd meg megrendelőd funkció keretén belül.1.2. A személyazonosság ellenőrzése. A Millionstarter személyazonosság ellenőrző eljárása megköveteli, hogy a felhasználó megadja a dokumentumok, adatok, illetve információk (például ID kártya, nemzetközi útlevél, bankkimutatás, közmű számlák) megbízható független forrásait minden egyes olyan alkalommal, amikor a felhasználótól azt kérik, hogy megadjon bizonyos információkat. Az AML és KYC Szabályzat céljaira a Millionstarter ezennel fenntartja magának a jogot arra, hogy felhasználókra vonatkozó információkat gyűjtsön.‍
    1.3. Pénzmosás elleni eljárás. A Millionstarter pénzmosás elleni eljárása megköveteli, hogy a felhasználó információkat biztosítson azon pénzek forrásáról, amelyeket a felhasználó a Millionstarter tokenek vásárlásához felhasznál. A Felhasználónak minden egyes alkalommal meg kell adnia bizonyos információkat. A Millionstarter nem felelős a Felhasználó által biztosított információk semmilyen hibájáért, illetve hiányosságáért.1.4. A hitelesség ellenőrzése
    A Millionstarter lépéseket tesz annak érdekében, hogy ellenőrizze a felhasználók által biztosított dokumentumok és információk hitelességét, felhasználva az összes jogszerű módszert az azonosítási információk dupla ellenőrzése céljából és ezennel fenntartja magának a jogot arra, hogy kinyomozza bizonyos olyan felhasználók tetteit, akiket kockázatosnak, illetve gyanúsnak talál.

1.5. A bejelentésre vonatkozó jog
A felhasználók bármelyik tevékenységével kapcsolatos gyanúnkat bejelenthetjük a helyi szabályozó, rendfenntartó erőknek és az egyéb, a szabályok betartásáért felelős testületeknek. E lépésünknek az a célja, hogy biztosítsa, hogy a platformunkon felhasznált tőke eredete törvényes, és biztonsági óvintézkedés az olyan egyének, illetve csoportok esetében, akik illegális tevékenységekből eredő pénzeiket akarják felhasználni platformunkon keresztül.

1.6. Információ ellenőrzés folyamatos alapon
A Millionstarter ezennel fenntartja magának a jogot arra, hogy folyamatosan ellenőrizze a Felhasználó személyazonosságát, különösen akkor, amikor az ellenőrzésben érintett információk megváltoznak, illetve a Felhasználó tevékenysége gyanúsnak tűnik, még abban az esetben is, ha a Felhasználó már átesett személyazonossági ellenőrzésen. A Felhasználó ellenőrzésével kapcsolatos információkat a Millionstarter összegyűjti, tárolja, továbbítja és védi, szigorúan a Millionstarter Adatvédelmi Szabályának és a vonatkozó szabályoknak megfelelően. A Felhasználó személyazonosságának ellenőrzését követően a Millionstarter hárít minden potenciális jogi felelősséget az olyan esetekben, amikor a Szolgáltatásokat illegális tevékenységekhez használják fel.


2. A belső ellenőr (Compliance Officer)

2.1 Meghatározás
A belső ellenőr az a személy, akit a Millionstarter szabályosan felhatalmaz arra, hogy biztosítsa az AML és a KYC szabályzat hatásos kivitelezésének és érvényesítésének biztosítását.

2.2 Feladatok
A belső ellenőr köteles felügyelni minden szempontból a Millionstarter Coin pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységeit, beleértve az alábbiakat, de nem korlátozó értelemben:
a. A Felhasználó személyazonosító adatainak összegyűjtése;
b. Az alkalmazandó törvények és rendeletek értelmében előírt összes jelentés és nyilvántartás kitöltésére, áttekintésére, benyújtására és megőrzésére vonatkozó belső szabályzatainak és eljárásainak létrehozása és frissítése;
c. A tranzakciók monitorozása és a normál tevékenységtől történő minden jelentős eltérés kivizsgálása;
d. Egy nyilvántartás kezelő rendszer létrehozása a dokumentumok, fájlok, formanyomtatványok és a naplók megfelelő tárolása és visszanyerése céljából;
e. A kockázatfelmérés rendszeres frissítése;
f. A vonatkozó törvények és rendeletek által megkövetelt információk biztosítása a rendfenntartó erők számára.

2.3 Rendfenntartás
A belső ellenőr jogosult együttműködni azon rendfenntartó erőkkel, amelyek részt vesznek a pénzmosásnak, a terroristák finanszírozásának és az egyéb illegális tevékenységeknek a megelőzésében.

2.4 Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a hatóságokkal.
A belső ellenőr köteles eredményesen kommunikálni azokkal az ügyfelekkel és hatóságokkal, akiknek reklamációjuk van, illetve kérdéseket intéznek hozzá a Millionstarter AML és KYC szabályzattal, illetve annak kivitelezésével kapcsolatosan annak érdekében, hogy biztosítva legyen a platform átláthatósága és hihetősége. A belső ellenőr a következő címen érhető el:

A belső ellenőrnek küldött minden üzenettel a belső ellenőr foglalkozni köteles 5 munkanapon belül.

3. A tranzakciók monitorozása

3.1 Adatokelemzés
A felhasználók ellenőrzése nem csak személyazonosságuk ellenőrzésére terjed ki, de a tranzakció modellek elemzését is felöleli. Ezért a Millionstarter segédeszközként az adatelemzésre hagyatkozik a kockázatfelmérés és a gyanús esetek beazonosítása terén. A Millionstarter sok törvény által előírt feladatot hajt végre, beleértve az adatok gyűjtését, szűrését és a nyilvántartások vezetését.

3.2 A gyanús tranzakciók bejelentése
Az AML és KYC szabályzatot illetően, a Millionstarter figyeli az összes tranzakciót és fenntartja magának a jogot arra, hogy belső ellenőrön keresztül biztosítsa a gyanús jellegű tranzakciók bejelentését a megfelelő rendfenntartó erőkhöz, és hogy felszólítsa a felhasználót arra, hogy további információkat és dokumentumokat biztosítson gyanús tranzakciók esetén. A belső ellenőr figyeli a felhasználó tranzakcióit napi alapon annak érdekében, hogy meghatározza, hogy az adott tranzakciókat be kell-e jelenteni és gyanús, illetve bona fide tranzakciókként kell-e azokat kezelni.

4. Fizetési módszerek

 

4.1 Trust Wallet, Banki átutalás, Paypal, Bankkártya
A Felhasználó vásárolhat MST tokeneket oly módon, hogy felveszi a kapcsolatot a Turst wallet pénztárcával és kriptovalutát vásárol majd kriptovalutákat utal át, vagy pedig kártyával vagy banki átutalással vásárol. Egy tranzakciónak a kiválasztott módon történő végrehajtásához a Felhasználónak be kell tartania a Millionstarter oldalon megadott, vonatkozó utasításokat.


4.2 A fizetési kártyák használatának szabályozása

A Millionstarter az MST token vásárlására irányuló, bankkártya felhasználásával bonyolított tranzakció végrehajtását visszautasíthatja vagy blokkolhatja, illetve sztornírozhatja, amennyiben fennáll a gyanú, hogy a felhasználó pénzt mos, terroristákat finanszíroz, csal, illetve egyéb pénzügyi bűntettet vagy egyéb törvénytelen tettet hajt végre. A Millionstarter nem köteles feltárni hitelkártya kockázat kezelési és biztonsági eljárásainak részletes adatait a Felhasználó felé.

4.3 A Trust wallet átutalások szabályozása

A Millionstarter az MST token vásárlására irányuló, Trust Wallet (DApps Platform, Inc. 548 Market St PMB 96630 San Francisco, California 94104-5401 US,) felhasználásával bonyolított tranzakció végrehajtását visszautasíthatja vagy blokkolhatja, illetve sztornírozhatja, amennyiben fennáll a gyanú, hogy a Felhasználó pénzt mos, terroristákat finanszíroz, csal, illetve egyéb pénzügyi bűntettet vagy egyéb törvénytelen tettet hajt végre.

4.4 Cím elemzés
A Millionstarter elemezheti a kriptovaluta címeket a közös feketelista és az ismert biztonsági hiányosságok alapján annak biztosítása érdekében, hogy a pénzek ne érkezzenek tiltott forrásokból, és hogy nem láthatók-e pénzmosás jelei (helyszín, rétegek, integráció) vagy manuálisan vagy pedig harmadik fél szolgáltatás igénybevételével.

4.5 Felelősség
Nem tartozik a Millionstarter ellenőrzése alá, illetve a Millionstarter nem felelős a Trust Walletből kapott, illetve vásárolt semmilyen áru, illetve szolgáltatás leszállításáért, minőségéért, biztonságáért, jogszerűségéért, illetve semmilyen egyéb szempontjáért.

5. Kockázatfelmérés
A Millionstarter, a nemzetközi követelményekkel összhangban kockázat-alapú megközelítést alkalmaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harc terén. A kockázatalapú megközelítés révén a Millionstarter biztosítani tudja azt, hogy a pénzmosás és a terroristák finanszírozásának megelőzésére és enyhítésére tett lépések arányosak a beazonosított kockázatokkal. Ez lehetővé teszi az erőforrások leghatékonyabb módon történő felhasználását. Az alapelv az, hogy az erőforrásokat a prioritások szerint kell allokálni oly módon, hogy a legnagyobb kockázatoknak legyen a legnagyobb figyelem szentelve.


6. Az AML és KYC szabályzat

6.1 Elfogadás

A Millionstarter ICO-hoz történő csatlakozás révén – amely definíció szerint az MST token vásárlásnak egy speciális módszer szerint történő lebonyolítását jelenti – ahogyan az a jelen AML és KYC Szabályzat 4. pontjában meg van adva, a Felhasználó elfogadja a jelen AML és KYC Szabályzat feltételeit, és ezennel kijelenti, hogy elolvasta, és megértette és elfogadta a https://millionstarter.com/term-of-use weboldalon rendelkezésre álló Felhasználási és adatvédelmi szabályzat feltételeit. Továbbá, bizonyos szolgáltatások igénybevételekor a Felhasználóra az adott szolgáltatások esetében alkalmazandó további megállapodások is érvényesek. A Felhasználónak le kell állítani a szolgáltatások és a weboldal használatát, amennyiben nem ért egyet az AML és KYC szabályzattal, illetve a felhasználási és az adatvédelmi szabályzat feltételeivel.

6.2 Adatvédelmi szabályzat
A Felhasználó személyazonosító adatait – szigorúan a Millionstarter adatvédelmi szabályzatával és a vonatkozó rendeletekkel összhangban – begyűjtjük, tároljuk, megosztjuk és megvédjük.